ZASOBNIK RODZICA

zasobnik 

Pakiet wiedzy, doświadczeń, umiejętności oraz
refleksji niezbędnych w procesiewspierania
rozwoju dziecka. Zapraszamy do jego kompletowania
podczas spotkań grupowych wszystkich rodziców,
którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje
wychowawcze oraz świadomie kształtować relacje
ze swoim dzieckiem. Oferujemy spotkania cykliczne
lub jednorazowe. 

 

I. Trening Umiejętności Rodzicielskich to cykl spotkań w grupie liczącej ok. 10 uczestników.

Cele treningu to między innymi:

• diagnoza siebie w roli rodzica - styl wychowawczy, zasoby, bariery, emocje, przekonania i oczekiwania,
• lepsze zrozumienie potrzeb dziecka i prawidłowości rozwojowych,
• poprawa interakcji pomiędzy dziećmi i rodzicami przez uczenie rodziców metod radzenia sobie z własną złością
  i stresem,

• poznanie efektywnych metod porozumiewania się z dzieckiem oraz narzędzi pomocnych w kształtowaniu jego
  zachowań,

• wymiana doświadczeń rodzicielskich.

Metody pracy

• psychoedukacja,
• praca warsztatowa w oparciu o techniki pracy w grupie np. burzę mózgów, ćwiczenia w podgrupach,
  odgrywanie scenek, dyskusję,

• wspólna analiza problemów na forum grupy,
• prace domowe.

 

II. Warsztaty psychoedukacyjne to jednorazowe, 2-3 godzinne spotkania dla rodziców zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i umiejętności w konkretnych obszarach. Proponujemy następujące tematy:

1. Kiedy dziecko wchodzi nam na głowę.
Warsztat dedykowany dla tych rodziców, którzy mają już dość sytuacji w których to dziecko, za pomocą różnych „sztuczek” wpływa na zmianę decyzji dorosłego.
Zakres tematyczny to m.in.:

określnie granic w sposób czytelny dla dziecka
• normy i zasady
sztuka budowania konsekwencji
egzekwowanie ustaleń

2. Jak oswoić Strachy i Straszki?
Warsztat skierowany do rodziców, którzy spostrzegają swoje dzieci jako nadmiernie lękliwe, nieśmiałe, niechętnie wchodzące w nowe sytuacje i aktywności z uwagi na blokujący je niepokój i stres.

3. Pomóż mi uwierzyć w siebie. Jak wspierać budowanie adekwatnej samooceny?

Jeśli masz wrażenie, że Twoje dziecko ocenia siebie w sposób nieadekwatny, zbyt krytyczny, skupia się głównie na tym w czym jest słabsze od innych, ma kłopot z dostrzeżeniem u siebie swoich mocnych stron, łatwo się zniechęca i wycofuje to może oznaczać, że potrzebuje Twojego wsparcia. Warsztat skierowany jest do wszystkich rodziców, którzy chcą w bardziej świadomy sposób pomóc dziecku myśleć o sobie dobrze i cenić swoją wartość.

4. Piorunochron-trening kontroli złości dla rodziców.
Kiedy widzimy złość u dzieciaków zastanawiamy się skąd się wzięła i jak sobie z nią radzić. Często te emocje udzielają się dorosłemu i wtedy dużo trudniej jest się porozumieć. Warsztat ten skierowany jest do rodziców, którzy mają problem z opanowaniem własnej złości i gniewu.

Metody pracy

• psychoedukacja,
• praca warsztatowa w oparciu o techniki pracy w grupie np. burzę mózgów, ćwiczenia w podgrupach,
  odgrywanie scenek, dyskusję.