TERAPIA PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPIA

 

psychoterapia

 Celem ogólnym terapii rodzin oraz małżeństw i par jest przywrócenie
równowagi systemowi rodzinnemu przeżywającemu kryzys, czy też ponowne
odnalezienie siebie nawzajem w związku. Problemy rodziny/pary mogą być
związane z problemem jednego z jej członków, ale także ze zmianami
wynikającymi zarówno z cyklu życiowego rodziny, czyli naturalnych
procesów rozwojowych rodziny, jak i z nieprzewidywalnymi wydarzeniami
losowymi, z którymi rodzina/para nie potrafi sobie sama poradzić. Na
terapię zapraszam rodziny oraz małżeństwa i pary będące w sytuacji dla
siebie trudnej, trwające w konflikcie, mające tproblem we wzajemnej
komunikacji, które szukają pomocy.