mobibanner

prelogo
ul. Nowa 39/2
43-100 Tychy

tel: 606 145 886
email: kontakt@hamak.tychy.pl

 

 

O nas

Pracownia Wspierania Rozwoju HAMAK powstała z myślą o dzieciach, młodzieży oraz ich rodzicach,
którzy potrzebują wsparcia i pomocy w radzeniu sobie z wyzwaniami rozwojowymi i społecznymi.

Nasza oferta ukierunkowana jest głównie na bezpośrednią pomoc w formie spotkań indywidualnych lub grupowych.
Kierujemy się założeniem, że skuteczna pomoc terapeutyczna udzielana dziecku wymaga ścisłej współpracy z rodzicami.

HAMAK jest odpowiedzią na zapotrzebowanie płynące ze strony rodziców oraz nauczycieli przedszkoli i szkół, którzy coraz częściej zgłaszają bezradność i brak skutecznych pomysłów wobec niepokojących zachowań dzieci, wynikających ze słabo rozwiniętych kompetencji emocjonalno-społecznych. Mieszczą się w nich m.in. trudności z kontrolowaniem emocji, zachowania agresywne, słabe umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji i współdziałania z rówieśnikami, zachowania lękowe,
brak akceptacji siebie, niska samoocena itd.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami wsparcia.