PORADNICTWO ZAWODOWE

 

poradnictwo

 

Poradnictwo zawodowe indywidualne oraz grupowe skierowane jest do uczniów kończących szkołę podstawową oraz młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych, którzy pragną poznać swoje mocne strony, predyspozycje i preferencje zawodowe oraz świadomie podjąć decyzje o własnej przyszłości zawodowej. Wybór drogi nauki i kariery jest trudny i wymaga wsparcia młodego człowieka. Dlatego w tym okresie istotne jest stworzenie mu warunków do odkrywania własnych zasobów i potencjału będących podstawą jego trafnych wyborów w przyszłości.

 

 

Jeśli chcesz poznać swoje zainteresowania, predyspozycje oraz potencjał zawodowy, określić własne cele zawodowe i drogi do ich realizacji, rozwinąć umiejętności planowania własnej kariery oraz wzmocnić swoją pewność siebie i motywację do rozwoju zawodowego zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.