MEDIACJE

Mediacje  MEDIACJA to droga do
trwałego POROZUMIENIA.
To zozwiązywanie sporów bez udziału
adwokatów, zbierania dowodów, świadków.
 

Mogą skorzystać z niej osoby, które:
• chcą rozwiazać sprawy sporne polubownie i samodzielnie w miejscu neutralnym
   przy pomocy osoby trzeciej - MEDIATORA,
• będą dążyły do zawarcia UGODY w formie pisemnej,
• postarają się znaleźć rozwiązanie sprawiedliwe i najlepsze dla wszystkich zainteresowanych.

 

W sprawach rodzinnych przedmiotem ugody mogą być:

• uregulowanie spraw pilnych na czas postępowania sądowego;
• ustalenie warunków i kroków potrzebnych do pojednania;
• ustalenie warunków i kroków rozstania (separacji) rozwodu;
• uregulowanie spraw związanych z opieką nad dziećmi (lub innymi członkami rodziny);
• uregulowanie spraw związanych z podziałem majątku;
• inne sprawy wg. potrzeb Stron.


O MEDIACJĘ można zwrócić się:
przed złożeniem sprawy w Sądzie,
po złożeniu sprawy w Sądzie,
w czasie toczącego się postępowania sądowego.

 

MEDIATOR jest osobą bezstronną i poufną , nie zaangażowaną w spór.

Na wniosek Stron, zawartą UGODĘ bez opłat w Sądzie, składa MEDIATOR.

 

Zatwierdzona przez Sąd UGODA ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.

 

Czas trwania mediacji zależy wyłącznie od Stron, Sąd narzuca terminy 2-3 miesiące
a koszty są dzielone po połowie.

Mediator Polskiego Centrum Mediacji z listy mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach
Ewa Czupryna.