Cennik

Konsultacja psychologiczna:
      - Wizyta diagnostyczna: 120 zł 
      - Praca z rodzicami na rzecz dziecka: 100 zł (60min)
      - Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży: 100 zł (60min)

Psychoterapia:
      - Indywidualna: 130 zł
      - Par: 160 zł
      - Rodzinna:  190 zł

Diagnoza zawodowa: 150 zł (1 spotkanie)

Terapia czaszkowo-krzyżowa: 100 zł (60min)

Diagnoza psychologiczna testem Stanford-Binet 250 zł
+ sporządzenie opinii 50 zł

 Grupy

Trening umiejętności prospołecznych i zastępowania agresji: 60 zł/spotkanie (60 min.)

Grupa edukacyjno-terapeutyczna dla młodzieży: 60 zł/spotkanie (60 min.)

Trening umiejętności  rodzicielskich (pakiet 8 spotkań po 120 min.): 800 zł

Warsztaty tematyczne dla rodziców: 150 zł

Mediacje

Sesja indywidualna z każdą ze stron: 150 zł (60-90 min.)

Pierwsza wspólna sesja: 300 zł (bez ograniczeń czasowych)

Każda następna sesja (łącznie z podpisaniem ugody): 200 zł (60-90 min.)