Cennik

Konsultacja psychologiczna: 100 zł

Psychoterapia:
      -Indywidualna: 120 zł
      -par: 150 zł
      -rodzinna:  180 zł

Porada zawodowa: 150 zł

Diagnoza centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) + konsultacja: 200 zł

Treningi słuchowe

ATS Neuroflow:
      -Diagnoza wstępna: 200 zł
      -Diagnoza kontrolna: 150 zł
      -Program terapeutyczny:
            -I etap: 270 zł
            -II etap: 260 zł
            -III etap: 250 zł

IAS Johansen:
      -Diagnoza wstępna: 200 zł
      -Diagnoza kontrolna: 150 zł
      -Płyta: 180 - 200 zł

Grupy

Trening umiejętności prospołecznych i zastępowania agresji: 60 zł/spotkanie (60 min.)

Grupa edukacyjno-terapeutyczna dla młodzieży: 50 zł/spotkanie (90 min.)

Zasobnik rodzica (pakiet 8 spotkań (po 150 min.): 600 zł

Warsztaty tematyczne dla rodziców: 150 zł

Mediacje

Sesja indywidualna z każdą ze stron: 150 zł (60-90 min.)

Pierwsza wspólna sesja: 300 zł (bez ograniczeń czasowych)

Każda następna sesja (łącznie z podpisaniem ugody): 200 zł (60-90 min.)