grupy 

 ZAJĘCIA GRUPOWE

DLA DZIECI

I MŁODZIEŻY

 

I. Trening Umiejętności Prospołecznych i Zastępowania Agresji AMITY ® StART

StART jest programem systemowego ujęcia nauczania dzieci umiejętności komunikacyjnych
i zachowania alternatywnego wobec agresji. Wywodzi się z podejścia behawioralno-poznawczego. Źródłami programu StART są doświadczenia pracy naukowej, m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz programach Światowej Organizacji Zdrowia, sprawdzone w bezpośredniej praktyce z agresywnymi dziećmi.
Umiejętności prospołeczne nabyte w okresie dzieciństwa mają duże znaczenie w dalszym rozwoju dziecka i  jego przyszłości. Dzieci posiadające wysoko rozwinięte kompetencje społeczne nie mają trudności z nawiązywaniem nowych kontaktów, są lubiane wśród rówieśników, łatwiej adaptują się do nowych sytuacji. Wszystko to wpływa z kolei na samoocenę dziecka oraz poczucie własnej wartości.

Jego główne cele to:
• uczenie prawidłowej komunikacji,
• modelowanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami,
• wypracowanie metod radzenia sobie ze złością i agresją,
• rozwijanie umiejętności nawiązywania relacji z rówieśnikami i współpracy w grupie,
• praca nad przestrzeganiem zasad,
• budowanie poczucia własnej wartości i samooceny.

Zajęcia są prowadzone przez dwóch psychologów, trenerów Amity®StART.

Koszty
75 zł za spotkanie, płatne za miesiąc z góry.
W cenie materiały dla dzieci i rodziców.

Zgłoszona nieobecność może być odpracowana na zajęciach w innej grupie. 


II. Młodzieżowa grupa edukacyjno-terapeutyczna


Zajęcia warsztatowe przeznaczone dla nastolatków, którzy:
• przejawiają trudności emocjonalne m.in. nadmierny lęk, niepokój, smutek, przygnębienie,
• cierpią z powodu utrzymującego się stanu napięcia i niepokoju,
• nie wiedzą jak sobie radzić ze złością i kontrolowaniem impulsywnych zachowań,
• czują się samotni, zagubieni,
• zamykają się w wirtualnym świecie komputera czy internetu,
• doświadczają wielu konfliktów z innymi, nie wiedzą dlaczego i jak one powstają oraz jak mogą sobie z nimi radzić,
• mają trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami,
• często czują się nieśmiali i zawstydzeni w sytuacjach społecznych,
• mają kłopoty z rozpoznawaniem własnych uczuć na tle grupy klasowej czy towarzyskiej i radzeniem sobie z nimi
  w konstruktywny sposób,

• w grupach często przyjmują rolę, która im nie odpowiada,
• mają trudności w rozumieniu i akceptowaniu siebie,
• chcieliby lepiej wiedzieć czego potrzebują,
• szukają sposobów na lepsze „dogadanie” się z rodzicami.

Cele zajęć to m.in
• lepsze radzenie sobie z trudnymi emocjami,
• budowanie adekwatnej samooceny i wiary w siebie,
• akceptowanie siebie, własnego wyglądu,
• rozwijanie mocnych stron i lepsze poznanie siebie,
• uczenie się nawiązywania relacji z innymi, pokonywanie nieśmiałości,
• wsparcie w kryzysie lub trudnej sytuacji życiowej.

Koszt
75 zł za spotkanie, płatne za miesiąc z góry.

Zgłoszona nieobecność może być odpracowana na zajęciach w innej grupie.