Ruszyły zapisy!
Już teraz zapisz się na nasze warsztaty!
Między innymi:
-Trening Umiejętności Rodzicielskich
-Trening Umiejętności Społecznych
-Warsztaty psychoedukacyjne
I wiele innych!
Image is not available
Slider

 

O nas

Pracownia Wspierania Rozwoju HAMAK powstała z myślą o dzieciach, młodzieży oraz ich rodzicach,
którzy potrzebują wsparcia i pomocy w radzeniu sobie z wyzwaniami rozwojowymi i społecznymi.

Nasza oferta ukierunkowana jest głównie na bezpośrednią pomoc w formie spotkań indywidualnych lub grupowych.
Kierujemy się założeniem, że skuteczna pomoc terapeutyczna udzielana dziecku wymaga ścisłej współpracy z rodzicami.

HAMAK jest odpowiedzią na zapotrzebowanie płynące ze strony rodziców oraz nauczycieli przedszkoli i szkół, którzy coraz częściej zgłaszają bezradność i brak skutecznych pomysłów wobec niepokojących zachowań dzieci, wynikających ze słabo rozwiniętych kompetencji emocjonalno-społecznych. Mieszczą się w nich m.in. trudności z kontrolowaniem emocji, zachowania agresywne, słabe umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji i współdziałania z rówieśnikami, zachowania lękowe,
brak akceptacji siebie, niska samoocena itd.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami wsparcia.

Cennik

 
 Konsultacja psychologiczna  100 zł

 Psychoterapia

 indywidualna
 par
 rodzinna

 

 120 zł
 150 zł
 180 zł

 Porada zawodowa  150 zł
 Diagnoza centralnych zaburzeń
 przetwarzania słuchowego (CAPD)
 + konsultacja
 200 zł
Treningi słuchowe

 ATS Neuroflow

 Diagnoza wstępna
 Diagnoza kontrolna
 Program terapeutyczny

 I etap
 II etap
 III etap

 200 zł
 150 zł

 

 270 zł
 260 zł
 250 zł

 IAS Johansen

 Diagnoza wstępna
 Diagnoza kontrolna
 Płyta

 

 200 zł
 150 zł
 180 - 200 zł

Grupy
 Trening umiejętności prospołecznych
 i zastępowania agresji
 60 zł/spotkanie
 (60 min.)
 Grupa edukacyjno-terapeutyczna
 dla młodzieży
 50 zł/spotkanie
 (90 min.)
 Trening umiejętności rodzicielskich

 pakiet 8 spotkań
 (po 150 min):

 600 zł

 Warsztaty tematyczne dla rodziców  150 zł
Mediacje
 Sesja indywidualna z każdą
 ze stron
 150 zł
 (60-90 min.)
 Pierwsza wspólna sesja  300 zł
 (bez ograniczeń czasowych)
 Każda następna sesja
 (łącznie z podpisaniem ugody)
 200 zł
 (60-90 min.)