Ruszyły zapisy!
Już teraz zapisz się na nasze warsztaty!
Między innymi:
-Trening Umiejętności Rodzicielskich
-Trening Umiejętności Społecznych
-Warsztaty psychoedukacyjne
I wiele innych!
Image is not available
Slider

 

O nas

Pracownia Wspierania Rozwoju HAMAK powstała z myślą o dzieciach, młodzieży oraz ich rodzicach,
którzy potrzebują wsparcia i pomocy w radzeniu sobie z wyzwaniami rozwojowymi i społecznymi.

Nasza oferta ukierunkowana jest głównie na bezpośrednią pomoc w formie spotkań indywidualnych lub grupowych.
Kierujemy się założeniem, że skuteczna pomoc terapeutyczna udzielana dziecku wymaga ścisłej współpracy z rodzicami.

HAMAK jest odpowiedzią na zapotrzebowanie płynące ze strony rodziców oraz nauczycieli przedszkoli i szkół, którzy coraz częściej zgłaszają bezradność i brak skutecznych pomysłów wobec niepokojących zachowań dzieci, wynikających ze słabo rozwiniętych kompetencji emocjonalno-społecznych. Mieszczą się w nich m.in. trudności z kontrolowaniem emocji, zachowania agresywne, słabe umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji i współdziałania z rówieśnikami, zachowania lękowe,
brak akceptacji siebie, niska samoocena itd.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami wsparcia.

Cennik

 

 Konsultacja psychologiczna

 Wizyta diagnostyczna

 Praca z rodzicami na rzecz dziecka
 Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży

 

 120 zł 

 100 zł/spotkanie (60min)
 100 zł/spotkanie (60min)

 Psychoterapia

 indywidualna
 par
 rodzinna

 

 130 zł
 160 zł
 190 zł

 Diagnoza zawodowa   150 zł (za 1 spotkanie)
 Terapia czaszkowo-krzyżowa  100 zł (60min)
 Diagnoza psychologiczna testem Stanford-Binet
 + sporządzenie opinii

 250 zł
 50 zł 

Grupy
 Trening umiejętności prospołecznych
 i zastępowania agresji
 60 zł/spotkanie
 (60 min.)
 Grupa edukacyjno-terapeutyczna
 dla młodzieży
 60 zł/spotkanie
 (60 min.)
 Trening umiejętności rodzicielskich

 pakiet 8 spotkań
 (po 120 min):

 800 zł

 Warsztaty tematyczne dla rodziców  150 zł
Mediacje
 Sesja indywidualna z każdą
 ze stron
 150 zł
 (60-90 min.)
 Pierwsza wspólna sesja  300 zł
 (bez ograniczeń czasowych)
 Każda następna sesja
 (łącznie z podpisaniem ugody)
 200 zł
 (60-90 min.)